Neidio i’r prif gynnwys Neidio i’r ddewislen Datganiad Hygyrchedd

Cymharu cynnyrch incwm gwarantedig (blwydd-daliadau) Blwydd-daliadau

Adalw'r dyfynbris a gadwyd

Byddwch wedi cael cod adalw wrth i chi gadw’ch dyfynbris. Efallai y byddwch wedi dewis cael e-bostio’ch cod atoch.

Mae Telerau ac Amodau yn weithredol
A hoffech greu dyfynbris newydd yn ei le?

Camau nesaf

Cynlluniwch gyllideb ar gyfer eich anghenion ymddeol

Peidiwch ag aros tan eich bod wedi ymddeol i ymdrin â newidiadau i’ch amgylchiadau ariannol. Gellir amcangyfrif llawer o’r newidiadau hyn a pharatoi amdanynt ymlaen llaw. Gweler ein canllaw am gymorth gyda’ch cyllideb ymddeoliad.
Cynlluniwch eich cyllideb ymddeoliad

Cysylltu â Chynghorydd Ariannol Annibynnol

Argymhellwn eich bod yn trafod y dyfynbrisiau hyn gyda chynghorwr ariannol cyn prynu un.I ddeall yr opsiynau hyn yn llawn, neu i chwilio am gynghorydd ar-lein, gweler ein canllaw
Ymddeoliad - pam ddylwn i gael cyngor?

Mynnwch ganllaw am ddim gan Pension Wise

Os ydych yn 50 oed neu hyn gallwch ddefnyddio Pension Wise, gwasanaeth am ddim a gefnogir gan y llywodraeth, i’ch helpu i ddeall yr holl ddewisiadau sydd gennych i gael mynediad i’ch cronfa bensiwn. Mae’n wasanaeth diduedd sydd ar gael ar-lein, ar y ffôn, a neu wyneb yn wyneb.
Mynnwch ganllaw am ddim gan Pension Wise

Gwe-sgwrs *Dim ond yn Saesneg mae gwe-sgwrsio ar gael.

Mae'n ddrwg gennym, mae gwe-sgwrs ar gael ar borwyr rhyngrwyd JavaScript yn unig.

A oes gennych chi gwestiwn? Bydd ein cynghorwyr yn eich arwain i'r cyfeiriad cywir. *

Open:

  • Llun i Wener, 8am i 6pm
  • Dydd Sadwrn, 8am i 3pm
  • Dydd Sul a Gwyliau Banc, ar gau
Ddim ar gael

Ffoniwch ni

Ffoniwch ni am gyngor ariannol am ddim a diduedd.

0800 138 0555

Open:

  • Typetalk: 18001 0800 915 4622
  • Llun i Wener, 8am i 6pm
  • Dydd Sadwrn ar gau, Dydd Sul a Gwyliau Banc, ar gau