Neidio i’r prif gynnwys Neidio i’r ddewislen Datganiad Hygyrchedd

Rydym yn newid ein enw i HelpwrArian

Cyn bo hir bydd y Gwasanaeth Cynghori Ariannol yn dod yn HelpwrArian, y ffordd hawdd i gael help am ddim i’ch dewisiadau arian a phensiwn.

Arweiniad Ariannol Coronafeirws - Arweiniad dibynadwy a dolenni i gefnogaeth

Ewch i'n canolfan gymorth

Penderfynwch pa fath o incwm gwarantedig rydych ei eisiau Blwydd-daliadau

Mae dau fath o flwydd-dal ar gael: blwydd-dal oes neu flwydd-dal cyfnod sefydlog

amodau a thelerau
Opsiynau Blwydd-dal

Beth yw blwydd-dal gydol oes?

Bydd blwydd-dal oes yn rhoi incwm ymddeoliad rheolaidd i chi am oes – gyda'r sicrwydd na fydd yr arian yn dod i ben cyn i chi farw.

Beth yw blwydd-dal gydol oes? Yn addas os:

 • rydych chi eisiau'r sicrwydd o dderbyn taliadau rheolaidd trwy gydol eich oes
 • rydych chi am roi incwm i rywun arall ar ôl i chi farw

Beth yw blwydd-dal gydol oes? Ddim yn addas os:

 • rydych chi eisiau mynediad at eich cronfa bensiwn cyn i chi farw
 • rydych chi eisiau mwy o hyblygrwydd o ran faint i'w gymryd fel incwm a phryd
Neu

Beth yw blwydd-dal cyfnod sefydlog?

Mae blwydd-dal tymor penodol yn darparu incwm ar ôl ymddeol rheolaidd am nifer o flynyddoedd – yn aml bump neu ddeg – yn ogystal â 'swm aeddfedrwydd' ar ddiwedd y cyfnod penodol.

Beth yw blwydd-dal cyfnod sefydlog? Yn addas os:

 • rydych chi eisiau symiau penodol rheolaidd dros gyfnod o'ch dewis chi
 • rydych chi eisiau arian yn ôl ar y diwedd i brynu cynnyrch ymddeol arall neu am reswm arall

Beth yw blwydd-dal cyfnod sefydlog? Ddim yn addas os:

 • rydych chi eisiau tynnu arian o'ch cronfa bensiwn pan fyddwch yn dewis gwneud hynny
 • rydych chi eisiau incwm gwarantedig am oes

Mae'n talu i siopa o gwmpas

Mae 60% o bobl yn aros gyda'u darparwr cyfredol wrth brynu blwydd-dal.
Mae 8 o bob 10 ar eu colled trwy beidio newid

Efallai bod eich darparwr pensiwn wedi darparu dolen i ni. Mae hyn oherwydd bod y rheolydd ar gyfer gwasanaethau ariannol – yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol – nawr yn gofyn i holl ddarparwyr pensiynau helpu cwsmeriaid i nodi'n hawdd os byddai'n bosibl iddynt gael cynnig gwell trwy edrych rhywle arall. Yma gallwch gymharu cynnyrch sy'n darparu incwm gwarantedig – naill ai am oes neu am gyfnod penodol.

Ffynhonnell: Awdurdod Ymddygiad Ariannol

Gwyliwch y fideo hwn o bobl yn sôn am eu profiadau wrth brynu cynnyrch â gwarant incwm. (Lawrlwythwch y Trawsgrifiad fideo) link opens a Word DOC in a new window

Awgrymiadau cyn mynd i chwilio

Os yw eich darparwr pensiynau presennol yn cynnig Cyfradd Blwydd-dal wedi ei Gwarantu bydd yn anodd cael dim i'w churo – cofiwch holi ac yna cymharwch y dyfynbrisiau.

Blwydd-dal yw un ymysg amryw o opsiynau sydd gennych chi ar gyfer defnyddio'ch cronfa bensiwn i ddarparu incwm ymddeoliad. Gweler ein Hofferyn opsiynau incwm ymddeol i gael gwybod mwy.

Unwaith y byddwch wedi prynu blwydd-dal ni allwch newid eich meddwl – dylech gael cymorth neu gyngor cyn ymrwymo. Dysgwch ragor yn y camau nesaf ar ddiwedd yr offeryn hwn.

Ein haddewid i chi

 • Cawsom ein sefydlu gan y llywodraeth ac felly mae ein tablau a'n canlyniadau yn ddiduedd
 • Nid ydym yn derbyn unrhyw gymhelliad na chomisiwn
 • Ni fyddwn yn cysylltu â chi nag yn rhannu eich manylion

Rydym yn eich helpu i chwilio'r darparwyr canlynol

 • Aviva
 • Canada Life
 • Just Retirement
 • Legal & General
 • Liverpool Victoria
 • Scottish Widows

Gwe-sgwrs

Mae'n ddrwg gennym, mae gwe-sgwrs ar gael ar borwyr rhyngrwyd JavaScript yn unig.

A oes gennych chi gwestiwn? Bydd ein cynghorwyr yn eich arwain i'r cyfeiriad cywir. *

Open:

 • Dydd Llun i Dydd Gwener, 8am i 6pm
 • Dydd Sadwrn, 8am i 3pm
 • Dydd Sul a Gwyliau Banc, ar gau

Ddim ar gael

Cymharu cynnyrch incwm gwarantedig (blwydd-daliadau) - WhatsApp Logo WhatsApp

 • Angen help i gael trefn ar eich dyledion, neu a oes gennych chi gwestiynau credyd neu eisiau arweiniad ar bensiynau?
 • Ychwanegwch +44 7701 342744 i’ch Whatsapp ac anfon neges atom.
 • Ar gyfer popeth arall, cysylltwch â ni trwy Sgwrsio Gwe neu Ffonio.

Cysylltwch â ni??

Open:

 • Ffoniwch ni am gyngor ariannol am ddim a diduedd.
 • 0800 138 0555

 • Typetalk: 18001 0800 915 4622
 • Llun i Wener, 8am i 6pm
 • Dydd Sadwrn, Dydd Sul a Gwyliau Banc ar gau